Odpowiedź z Ministerstwa Edukacji Narodowej na list Stowarzyszenia Katechetów Świeckich

Prezentujemy odpowiedź MEN na list Stowarzyszenia w sprawie organizacji lekcji religii.