• Konferencja prasowa SKŚ

  We wtorek 21.05.2024 r. o godzinie, 13:30 w Warszawie odbędzie się konferencja prasowa Stowarzyszenia.

  Tematem spotkania z mediami będzie stanowisko SKŚ w sprawie projektu rozporządzenia z dnia 29.04.2024 w sprawie zmian warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

  Zostanie również przedstawiona nowa kampania SKŚ: Wychowanie do wartości w szkole – religia lub etyka dla każdego ucznia.

 • Rekolekcje dla katechetów

  Zbieramy zgłoszenia uczestnictwa w rekolekcjach dla katechetów z o. Wojciechem Jędrzejewskim OP. Rekolekcje odbędą się w dniach 22-24 lipca 2024 w Domu Misyjnym księży Werbistów w Laskowicach.

  Prosimy o złożenie deklaracji do 12.05.2024. Liczba miejsc jest ograniczona.

  Link do formularza zgłoszeniowego:

  https://forms.gle/qSW8F88ZGJLwhZFx5
 • SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA SKŚ 6.05.2024 ROKU

  Podczas wczorajszego spotkania SKŚ w związku z pojawieniem się Projektu Rozporządzenia MEN w dniu 29 kwietnia 2024 roku, na stronie legislacja.gov.pl, zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach zdecydowaliśmy o listownym poinformowaniu wszystkich księży Biskupów o naszych działaniach z tym związanych:

 • Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SKŚ

  W piątek 5.04. odbyło się online zebranie walne członków naszego Stowarzyszenia, dzięki czemu mogliśmy się lepiej poznać i spokojnie porozmawiać o bieżących sprawach, a także zakreślić działania, jakie chcemy podjąć w najbliższym czasie. W pierwszej części, po dyskusji i finalnym głosowaniu, zdecydowana większość członków opowiedziała się za obecnym stanem prawnym naszego Stowarzyszenia. Na pytanie zawarte w uchwale: “Czy jesteś za zmianą dotychczasowego statusu Stowarzyszenia Katechetów Świeckich jako funkcjonującego jedynie na podstawie prawa cywilnego ze zmianą jego statusu na funkcjonujące również według prawa kościelnego stowarzyszenie prywatne z towarzyszącymi temu konsekwencjami dalszego funkcjonowania Stowarzyszenia? ” większość członków – w stosunku 77% do 18% (5% osób wstrzymało się od głosu) opowiedziała się za pozostawieniem obecnego statusu prawnego Stowarzyszenia.

 • Akcja #dOCEŃto

  Akcja #dOCEŃto stanowiła inicjatywę mającą na celu podtrzymanie debaty na temat wliczania ocen z religii do średniej ocen uczniów. Poprzez wykorzystanie infografik, akcja prezentowała konkretne argumenty, które miały potwierdzić słuszność tego rozwiązania. Infografiki przedstawiały m.in. korzyści wynikające z nauki religii, jej wartość w edukacji oraz aspekty związane z wolnością wyznania i tolerancją. Głównym kanałem komunikacji był udział w mediach społecznościowych Stowarzyszenia Katechetów Świeckich, które organizowało akcję. Dzięki temu kampania miała szansę na budowanie świadomości społecznej na temat znaczenia religii w szkole oraz zachęcenie do wsparcia utrzymania jej wliczania do średniej ocen uczniów.

  Kliknij “CZYTAJ DALEJ” i zobacz więcej grafik.

 • WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SKŚ

  05 kwietnia 2024 (piątek) odbędzie Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Katechetów Świeckich. Zebranie odbędzie za pośrednictwem sieci internetowej. Celem spotkania jest podjęcie decyzji dotyczącej dalszego prawnego statusu SKŚ i jego najbliższym działań dla dobra religii w szkole i zaproponowania kierunków działań służących odnowie katechezy w polskim Kościele. Po zebraniu opublikujemy relację z jego przebiegu i podjętych działań.

 • Spotkanie Zarządu SKŚ z biskupem Wojciechem Osialem

  W środę 28 lutego mieliśmy pierwsze oficjalne spotkanie (w trybie online) zarządu SKŚ z bpem Wojciechem Osialem, ks. Tomaszem Kopiczko i ks. Tadeuszem Panusiem z komisji Wychowania Katolickiego przy Episkopacie, na którym mogliśmy się oficjalnie przedstawić i przedstawić cele, jakie przyświecają powołaniu naszego stowarzyszenia, czyli obronę katechezy i katechetów w szkole, chęć wzięcia udziału w rozmowach rządu i episkopatu nad przyszłością religii szkolnej i rozpoczęcie rozmów z episkopatem nad regulacją katechezy przyparafialnej. Usłyszeliśmy z ust księdza biskupa, że cieszy się z naszego powstania i że planuje nas zaprosić na spotkanie KWK. Jednocześnie zasugerowano nam jako stowarzyszeniu, abyśmy przyjęli nazwę stowarzyszenia katolickiego (co by wymagało zmian w statucie, w którym wpisaliśmy szeroko pojęty ekumenizm) i wystąpili oficjalnie do Episkopatu o asystenta kościelnego. Całe nasze ponad godzinne spotkanie przebiegało w spokojnej i życzliwej atmosferze, w której każdy z uczestników mógł się wypowiedzieć, a zakończyło się propozycją podpisania listu intencyjnego pomiędzy Komisją Wychowania Katolickiego a Stowarzyszeniem Katechetów Świeckich. W najbliższy poniedziałek 11.03 spotkają się członkowie zarządu i komisji rewizyjnej SKŚ, aby omówić nasze stanowisko, oraz ustalić datę spotkania (online) wszystkich członków stowarzyszenia, abyście mogli się wypowiedzieć na temat priorytetów i naszych najbliższych działań.

  Dariusz Kwiecień, członek zarządu SKŚ

 • Po spotkaniu członków i sympatyków SKŚ

  W spotkaniu, które odbyło się w formie online 14.02.2024 wzięło udział ponad 50 koleżanek i kolegów z całej Polski. Kilkanaście osób zabrało głos, a prawie wszyscy byli aktywni na czacie. Rozmawialiśmy około 1,5 godziny, przedstawiając swoją sytuację, wymieniając opinie i pomysły na temat naszych przyszłych działań, dzięki czemu udało się nam też trochę wzajemnie poznać.