• Konferencja prasowa SKŚ

  We wtorek 21.05.2024 r. o godzinie, 13:30 w Warszawie odbędzie się konferencja prasowa Stowarzyszenia.

  Tematem spotkania z mediami będzie stanowisko SKŚ w sprawie projektu rozporządzenia z dnia 29.04.2024 w sprawie zmian warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

  Zostanie również przedstawiona nowa kampania SKŚ: Wychowanie do wartości w szkole – religia lub etyka dla każdego ucznia.

 • Rekolekcje dla katechetów

  Zbieramy zgłoszenia uczestnictwa w rekolekcjach dla katechetów z o. Wojciechem Jędrzejewskim OP. Rekolekcje odbędą się w dniach 22-24 lipca 2024 w Domu Misyjnym księży Werbistów w Laskowicach.

  Prosimy o złożenie deklaracji do 12.05.2024. Liczba miejsc jest ograniczona.

  Link do formularza zgłoszeniowego:

  https://forms.gle/qSW8F88ZGJLwhZFx5
 • SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA SKŚ 6.05.2024 ROKU

  Podczas wczorajszego spotkania SKŚ w związku z pojawieniem się Projektu Rozporządzenia MEN w dniu 29 kwietnia 2024 roku, na stronie legislacja.gov.pl, zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach zdecydowaliśmy o listownym poinformowaniu wszystkich księży Biskupów o naszych działaniach z tym związanych:

 • Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SKŚ

  W piątek 5.04. odbyło się online zebranie walne członków naszego Stowarzyszenia, dzięki czemu mogliśmy się lepiej poznać i spokojnie porozmawiać o bieżących sprawach, a także zakreślić działania, jakie chcemy podjąć w najbliższym czasie. W pierwszej części, po dyskusji i finalnym głosowaniu, zdecydowana większość członków opowiedziała się za obecnym stanem prawnym naszego Stowarzyszenia. Na pytanie zawarte w uchwale: “Czy jesteś za zmianą dotychczasowego statusu Stowarzyszenia Katechetów Świeckich jako funkcjonującego jedynie na podstawie prawa cywilnego ze zmianą jego statusu na funkcjonujące również według prawa kościelnego stowarzyszenie prywatne z towarzyszącymi temu konsekwencjami dalszego funkcjonowania Stowarzyszenia? ” większość członków – w stosunku 77% do 18% (5% osób wstrzymało się od głosu) opowiedziała się za pozostawieniem obecnego statusu prawnego Stowarzyszenia.