Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SKŚ

W piątek 5.04. odbyło się online zebranie walne członków naszego Stowarzyszenia, dzięki czemu mogliśmy się lepiej poznać i spokojnie porozmawiać o bieżących sprawach, a także zakreślić działania, jakie chcemy podjąć w najbliższym czasie. W pierwszej części, po dyskusji i finalnym głosowaniu, zdecydowana większość członków opowiedziała się za obecnym stanem prawnym naszego Stowarzyszenia. Na pytanie zawarte w uchwale: “Czy jesteś za zmianą dotychczasowego statusu Stowarzyszenia Katechetów Świeckich jako funkcjonującego jedynie na podstawie prawa cywilnego ze zmianą jego statusu na funkcjonujące również według prawa kościelnego stowarzyszenie prywatne z towarzyszącymi temu konsekwencjami dalszego funkcjonowania Stowarzyszenia? ” większość członków – w stosunku 77% do 18% (5% osób wstrzymało się od głosu) opowiedziała się za pozostawieniem obecnego statusu prawnego Stowarzyszenia.

Następnie przyszedł czas na wolne wnioski, po których zapadła decyzja, że chcemy być lepiej rozpoznawalni i zauważeni głownie przez władze oświatowe, dlatego planujemy zwiększenie naszej aktywności w mediach społecznościowych poprzez:

– utworzenie kanału SKŚ na Youtubie, na którym będziemy na bieżąco komentować wydarzenia nas dotyczące,

– wystąpienie z inicjatywną listu otwartego do pana Prezydenta, pana Marszałka i pani Minister Edukacji Narodowej w obronie wychowania do wyższych wartości w polskich szkołach. Zaproponujemy obligatoryjne wprowadzenie nauczania religii albo etyki dla dzieci i młodzieży oraz zawarcie społecznego konsensusu w tej sprawie. Wierzymy, że nasz apel wywoła rezonans społeczny, a w rezultacie poparcie rodziców i środowisk opiniotwórczych, co doprowadzi do umocowania religii/etyki w polskim systemie oświatowym.

Umówiliśmy się równię na cykliczne codwutygodniowe spotkania członków i sympatyków SKŚ, które będą się odbywać W PIERWSZY i TRZECI PONIEDZIAŁEK KAŻDEGO MIESIĄCA O GODZINIE 19.30. Każdy z członków stowarzyszenia będzie mógł wcześniej zgłosić temat, który będzie chciał poruszyć na spotkaniu. Przekaźnikiem informacji będą facebookowe grupy SKŚ – Sympatycy i SKŚ – Członkowie. Link do spotkania pojawi się odpowiednio wcześniej, tutaj i na Facebooku. NAJBLIŻSZE SPOTKANIE zostało  zaplanowane na 15 KWIETNIA (zainteresowani, niech wpiszą sobie w kalendarz).

Po spotkaniu członków, decyzją zarządu Stowarzyszenia, została do niego dołączona koleżanka Dorota Chmielewska, która zastąpiła ustępującą z powodów osobistych koleżankę Elizę Szerszeń. Elizie bardzo dziękujemy za dotychczasowy wkład w powstanie i budowanie SKŚ, a Dorotę witamy na pokładzie. 🙂