Akcja #dOCEŃto

Akcja #dOCEŃto stanowiła inicjatywę mającą na celu podtrzymanie debaty na temat wliczania ocen z religii do średniej ocen uczniów. Poprzez wykorzystanie infografik, akcja prezentowała konkretne argumenty, które miały potwierdzić słuszność tego rozwiązania. Infografiki przedstawiały m.in. korzyści wynikające z nauki religii, jej wartość w edukacji oraz aspekty związane z wolnością wyznania i tolerancją. Głównym kanałem komunikacji był udział w mediach społecznościowych Stowarzyszenia Katechetów Świeckich, które organizowało akcję. Dzięki temu kampania miała szansę na budowanie świadomości społecznej na temat znaczenia religii w szkole oraz zachęcenie do wsparcia utrzymania jej wliczania do średniej ocen uczniów.

Kliknij “CZYTAJ DALEJ” i zobacz więcej grafik.