Stowarzyszenie Katechetów Świeckich powołane do istnienia!

29.01.2024 roku Stowarzyszenie Katechetów Świeckich zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń. Tym samym SKŚ uzyskało osobowość prawną i może oficjalnie działać.