SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA SKŚ 6.05.2024 ROKU

Podczas wczorajszego spotkania SKŚ w związku z pojawieniem się Projektu Rozporządzenia MEN w dniu 29 kwietnia 2024 roku, na stronie legislacja.gov.pl, zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach zdecydowaliśmy o listownym poinformowaniu wszystkich księży Biskupów o naszych działaniach z tym związanych:

– pisemnym sprzeciwie naszego Stowarzyszenia skierowanym do Ministra Edukacji Narodowej wobec braku przesłania projektu do zaopiniowania do Stowarzyszenia Katechetów Świeckich oraz stanowczym proteście wobec pomijania nauczycieli religii w procesie kształtowania sposobu naliczania i organizacji religii w szkole

– organizacji pikiety i konferencji prasowej członków i sympatyków SKŚ, którą planujemy dniach posiedzenia sejmu 21-23.05 na Wiejskiej w Warszawie (Wkrótce podamy szczegóły).

Zwróciliśmy się z prośbą o poparcie możliwości odczytu naszego protestu we wszystkich parafiach oraz informacji dotyczącej KONSEKEWNCJI wdrożenia w życie Projektu Rozporządzenia MEN w dniu 29 kwietnia 2024 roku, podczas ogłoszeń parafialnych.

W czasie wypowiedzi uczestników pojawiły się propozycje napisania listu do Rzecznika Praw Dziecka-Kamila i stworzenia scenariusza pikiety-Mariola.

Zdecydowaliśmy o równoczesnym upublicznieniu Petycji o zapewnieniu wychowania do wartości w polskich szkołach i wprowadzeniu obowiązkowego nauczania religii lub etyki-Dariusz.

( List powstał wcześniej jako informacja o naszym powstaniu i chęci współpracy z hierarchią kościelną, ale dłuższy czas trwało powstawanie firmówki i załatwianie pieczątek dla Stowarzyszenia i Przewodniczacego.)