Spotkanie Zarządu SKŚ z biskupem Wojciechem Osialem

W środę 28 lutego mieliśmy pierwsze oficjalne spotkanie (w trybie online) zarządu SKŚ z bpem Wojciechem Osialem, ks. Tomaszem Kopiczko i ks. Tadeuszem Panusiem z komisji Wychowania Katolickiego przy Episkopacie, na którym mogliśmy się oficjalnie przedstawić i przedstawić cele, jakie przyświecają powołaniu naszego stowarzyszenia, czyli obronę katechezy i katechetów w szkole, chęć wzięcia udziału w rozmowach rządu i episkopatu nad przyszłością religii szkolnej i rozpoczęcie rozmów z episkopatem nad regulacją katechezy przyparafialnej. Usłyszeliśmy z ust księdza biskupa, że cieszy się z naszego powstania i że planuje nas zaprosić na spotkanie KWK. Jednocześnie zasugerowano nam jako stowarzyszeniu, abyśmy przyjęli nazwę stowarzyszenia katolickiego (co by wymagało zmian w statucie, w którym wpisaliśmy szeroko pojęty ekumenizm) i wystąpili oficjalnie do Episkopatu o asystenta kościelnego. Całe nasze ponad godzinne spotkanie przebiegało w spokojnej i życzliwej atmosferze, w której każdy z uczestników mógł się wypowiedzieć, a zakończyło się propozycją podpisania listu intencyjnego pomiędzy Komisją Wychowania Katolickiego a Stowarzyszeniem Katechetów Świeckich. W najbliższy poniedziałek 11.03 spotkają się członkowie zarządu i komisji rewizyjnej SKŚ, aby omówić nasze stanowisko, oraz ustalić datę spotkania (online) wszystkich członków stowarzyszenia, abyście mogli się wypowiedzieć na temat priorytetów i naszych najbliższych działań.

Dariusz Kwiecień, członek zarządu SKŚ