SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW SKŚ

SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW SKŚ – PONIEDZIAŁEK 15.04, 19.30

POD TYM LINNKIEM Link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/phc-mqjx-cqz

Robocze tematy:

– info po spotkaniu walnym + list otwarty etyka/religia – Dariusz

– popularyzacja SKŚ przez wydziały – Dorota

– pomysł ustawy religia/etyka i zbierania 100 tys. podpisów – Grzegorz

– list z prośbą o parcie SKŚ do papieża Franciszka – Maciej

– kanał SKŚ na Youtube – Paweł

– bieżące info od dyrektorów naszych szkół na temat siatki godzin 2024/5

– oddolne czy centralne inicjatywy promowania SKŚ – wolne wnioski