• WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SKŚ

  05 kwietnia 2024 (piątek) odbędzie Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Katechetów Świeckich. Zebranie odbędzie za pośrednictwem sieci internetowej. Celem spotkania jest podjęcie decyzji dotyczącej dalszego prawnego statusu SKŚ i jego najbliższym działań dla dobra religii w szkole i zaproponowania kierunków działań służących odnowie katechezy w polskim Kościele. Po zebraniu opublikujemy relację z jego przebiegu i podjętych działań.

 • Spotkanie Zarządu SKŚ z biskupem Wojciechem Osialem

  W środę 28 lutego mieliśmy pierwsze oficjalne spotkanie (w trybie online) zarządu SKŚ z bpem Wojciechem Osialem, ks. Tomaszem Kopiczko i ks. Tadeuszem Panusiem z komisji Wychowania Katolickiego przy Episkopacie, na którym mogliśmy się oficjalnie przedstawić i przedstawić cele, jakie przyświecają powołaniu naszego stowarzyszenia, czyli obronę katechezy i katechetów w szkole, chęć wzięcia udziału w rozmowach rządu i episkopatu nad przyszłością religii szkolnej i rozpoczęcie rozmów z episkopatem nad regulacją katechezy przyparafialnej. Usłyszeliśmy z ust księdza biskupa, że cieszy się z naszego powstania i że planuje nas zaprosić na spotkanie KWK. Jednocześnie zasugerowano nam jako stowarzyszeniu, abyśmy przyjęli nazwę stowarzyszenia katolickiego (co by wymagało zmian w statucie, w którym wpisaliśmy szeroko pojęty ekumenizm) i wystąpili oficjalnie do Episkopatu o asystenta kościelnego. Całe nasze ponad godzinne spotkanie przebiegało w spokojnej i życzliwej atmosferze, w której każdy z uczestników mógł się wypowiedzieć, a zakończyło się propozycją podpisania listu intencyjnego pomiędzy Komisją Wychowania Katolickiego a Stowarzyszeniem Katechetów Świeckich. W najbliższy poniedziałek 11.03 spotkają się członkowie zarządu i komisji rewizyjnej SKŚ, aby omówić nasze stanowisko, oraz ustalić datę spotkania (online) wszystkich członków stowarzyszenia, abyście mogli się wypowiedzieć na temat priorytetów i naszych najbliższych działań.

  Dariusz Kwiecień, członek zarządu SKŚ

 • Po spotkaniu członków i sympatyków SKŚ

  W spotkaniu, które odbyło się w formie online 14.02.2024 wzięło udział ponad 50 koleżanek i kolegów z całej Polski. Kilkanaście osób zabrało głos, a prawie wszyscy byli aktywni na czacie. Rozmawialiśmy około 1,5 godziny, przedstawiając swoją sytuację, wymieniając opinie i pomysły na temat naszych przyszłych działań, dzięki czemu udało się nam też trochę wzajemnie poznać.

 • Zebranie sympatyków SKŚ

  Zapraszamy wszystkich sympatyków SKŚ na spotkanie, które odbędzie się 12.02.2024 o godzinie 19:30. Połączymy się na platformie ZOOM, a jeśli zabraknie miejsca, to spotkanie będzie również transmitowane w serwisie YouTube.

  Plan spotkania:

 • Zebranie Zarządu

  W dniu 31.01.2024 roku odbyło się zebranie Zarządu.

  Podjęto uchwały dotyczące wzoru deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia oraz wysokości składki członkowskiej, którą ustalono na 5 zł miesięcznie.