Konferencja prasowa SKŚ

We wtorek 21.05.2024 r. o godzinie, 13:30 w Warszawie odbędzie się konferencja prasowa Stowarzyszenia.

Tematem spotkania z mediami będzie stanowisko SKŚ w sprawie projektu rozporządzenia z dnia 29.04.2024 w sprawie zmian warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

Zostanie również przedstawiona nowa kampania SKŚ: Wychowanie do wartości w szkole – religia lub etyka dla każdego ucznia.