• Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SKŚ

    W piątek 5.04. odbyło się online zebranie walne członków naszego Stowarzyszenia, dzięki czemu mogliśmy się lepiej poznać i spokojnie porozmawiać o bieżących sprawach, a także zakreślić działania, jakie chcemy podjąć w najbliższym czasie. W pierwszej części, po dyskusji i finalnym głosowaniu, zdecydowana większość członków opowiedziała się za obecnym stanem prawnym naszego Stowarzyszenia. Na pytanie zawarte w uchwale: “Czy jesteś za zmianą dotychczasowego statusu Stowarzyszenia Katechetów Świeckich jako funkcjonującego jedynie na podstawie prawa cywilnego ze zmianą jego statusu na funkcjonujące również według prawa kościelnego stowarzyszenie prywatne z towarzyszącymi temu konsekwencjami dalszego funkcjonowania Stowarzyszenia? ” większość członków – w stosunku 77% do 18% (5% osób wstrzymało się od głosu) opowiedziała się za pozostawieniem obecnego statusu prawnego Stowarzyszenia.

  • Akcja #dOCEŃto

    Akcja #dOCEŃto stanowiła inicjatywę mającą na celu podtrzymanie debaty na temat wliczania ocen z religii do średniej ocen uczniów. Poprzez wykorzystanie infografik, akcja prezentowała konkretne argumenty, które miały potwierdzić słuszność tego rozwiązania. Infografiki przedstawiały m.in. korzyści wynikające z nauki religii, jej wartość w edukacji oraz aspekty związane z wolnością wyznania i tolerancją. Głównym kanałem komunikacji był udział w mediach społecznościowych Stowarzyszenia Katechetów Świeckich, które organizowało akcję. Dzięki temu kampania miała szansę na budowanie świadomości społecznej na temat znaczenia religii w szkole oraz zachęcenie do wsparcia utrzymania jej wliczania do średniej ocen uczniów.

    Kliknij “CZYTAJ DALEJ” i zobacz więcej grafik.

  • WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SKŚ

    05 kwietnia 2024 (piątek) odbędzie Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Katechetów Świeckich. Zebranie odbędzie za pośrednictwem sieci internetowej. Celem spotkania jest podjęcie decyzji dotyczącej dalszego prawnego statusu SKŚ i jego najbliższym działań dla dobra religii w szkole i zaproponowania kierunków działań służących odnowie katechezy w polskim Kościele. Po zebraniu opublikujemy relację z jego przebiegu i podjętych działań.